Refine search

Kimono Styles

Variety of Authentic Kimono Styles 

Chika Blue Japanese Silk Vintage Kimono Jacket
¥16329
was: ¥20411
1 in stock now
Haruko Silk Antique Japanese Kimono Jacket
¥16329
was: ¥20411
1 in stock now
Miyazaki Silk Antique Japanese Kimono Jacket
¥16329
was: ¥20411
1 in stock now
Rose Pink Silk Antique Japanese Kimono
¥19627
was: ¥27260
1 in stock now
Sayua Black Silk Antique Japanese Kimono
¥19629
was: ¥27260
1 in stock now
Komon Japanese Antique Silk Kimono
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Igeta Vintage Silk Japanese Kimono
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Champagne Floral Japanese Vintage Silk Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now
Black Crest Silk Antique Japanese Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now
Charcoal Vintage Silk Japanese Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now
Kumo Cream Silk Antique Japanese Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now
Haruyama Silk Vintage Japanese Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now
Sumi Japanese Vintage Silk Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now
Seashell Silk Vintage Japanese Kimono
¥21808
was: ¥27260
1 in stock now