Refine search

Kimono Styles

Variety of Authentic Kimono Styles 

Mint Japanese Silk Antique Kimono
¥13562
was: ¥27260
1 in stock now
Himeyuri Japanese Silk Vintage Kimono
¥13562
was: ¥27260
1 in stock now
Kumo Cream Silk Antique Japanese Kimono
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Komon Japanese Antique Silk Kimono
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Igeta Vintage Silk Japanese Kimono
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Etsu Turquoise Vintage Silk Japanese Yukata
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Midnight Bamboo Japanese Silk Vintage Kimono
¥20411
was: ¥27260
1 in stock now
Rose Pink Silk Antique Japanese Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Scarlet Red Japanese Silk Vintage Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Sayua Black Silk Antique Japanese Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Floral Japanese Silk Antique Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Momiji Japanese Vintage Silk Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Yume Pink Silk Antique Japanese Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Blue Sakura Vintage Japanese Silk Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now
Teal Komon Japanese Silk Vintage Kimono
¥24521
was: ¥27260
1 in stock now