Refine search

Kimono Styles

Variety of Authentic Kimono Styles 

Blue Sakura Vintage Japanese Silk Kimono
$AUD325
was: $AUD362
1 in stock now
Etsu Turquoise Vintage Silk Japanese Yukata
$AUD271
was: $AUD362
1 in stock now
Floral Japanese Silk Antique Kimono
$AUD325
was: $AUD362
1 in stock now
1 2 3 4 5